Om oss

Härnösands Spiritualistiska Förening

 

 

En förening med gamla anor

 

Härnösands Spiritualistiska Förening är en gammal förening.

Den har sitt ursprung i Teosofiska Samfundet och daterar sig ca 100 år bakåt i tiden.

I sin nuvarande form har den funnits sedan 1972.

 

Spiritualismen uppfattas idag närmast som den andligt sökande rörelse som bygger på evigt universella sanningar,

utan några dogmer som binder den enskilde individen vid någon kyrka eller samfund.

Vidare bygger spiritualismen på reinkarnationsprincipen, att vi återföds med korta eller längre intervaller till det fysiska planet.

 

Detta för att inhämta erfarenheter genom livets med- och motgångar.

Varje tanke och handling jag gör i detta liv får följder i ett kommande liv, allt för vår andliga utveckling.

Spiritualismens stora och viktiga budskap lyder sålunda:

 

Livet är Evigt och Oförstörbart - Det finns ingen död!

Ur "Historik över föreningens historia" sammanställd av Juha Nykyri.